Empresa

La nostre empresa va estar fundada a l’any 1975 per en Josep Amargant i Maria Àngela Argemi, d’aquí el nom de JO-MAR, ells varen començar a vendre ceràmica en un petit establiment de 70 m2, tres anys mes tard s’aventuren amb la venda a l’engròs , tenint èxit i millorant les instal·lacions , disset anys mes tard(1995) quant ja disposen d’una nova ubicació i de magatzems amb una capacitat de mes de 2000 m2 i ja amb l’ajuda de la segona generació,que consta dels seus tres fills que íntegrament es dediquen al negoci familiar, es produeixen les primeres exportacions , essent el mercat francès (en vendes a l’engròs) el mes important fins l’actualitat.

Avui en dia desprès de 34 anys, l’empresa compte amb una exposició de 800 m2 dedicada a la venda al detall i a l’engròs de tota mena d’articles, que agafa una amplia gamma ,des de la típica ceràmica popular, fabricada per artesans i terrissaires de Breda , fins a articles de regal i decoració per a la llar, i tota mena de productes per al jardí, des de un simple test fins a una font d’aigua, molts dels productes importats directament per nosaltres, mirant de donar un servei el mes complert possible als nostres clients. Ens podeu visitar tots els dies de la setmana, no tancant cap dia i obrim diumenges i festius per poder donar mes cobertura i bon servei als visitants.